Naar inhoud

Archief De Bergeyck

Geschiedenis

Sinds de jaarwisseling 1999-2000 bevindt het Archief de Bergeyck zich opnieuw op Cortewalle. Na de dood van de Josephina Cornet d’Elzius de Peissant, weduwe van graaf Charles de Brouchoven de Bergeyck, raakten de documenten verspreid onder de leden van de familie de Brouchoven de Bergeyck. Doorheen de jaren werd het archief meer en meer verdeeld.
In 1997 roept de Familievereniging de Brouchoven de Bergeyck op om het archief opnieuw samen te brengen en te laten bewaren op het voorouderlijk kasteel Cortewalle. In 2000 sluit de gemeente Beveren met de familie een bruikleenovereenkomst af. In 2005 wordt het archiefbestanddeel Sint-Paulusseminarie in bruikleen gegeven door het Bisdom Gent.
Sinds 2001 heeft de gemeente Beveren gediplomeerd personeel in dienst om het archief te ontsluiten. Vandaag is het Archief de Bergeyck zo goed als volledig geordend en geïnventariseerd.

Inhoud

Het oudste stuk uit het Archief de Bergeyck dateert uit het midden van de veertiende eeuw, het jongste uit 1940. Het Archief de Bergeyck omvat vijf deelarchieven en een archiefbestanddeel:
 
- Deelarchief Goubau: het geslacht Goubau is een Antwerpse handelsfamilie. In 1671 koopt Joannes Franciscus Goubau het kasteel Cortewalle. 
C. Goossens, Het familiearchief de Bergeyck. Inventaris van de bescheiden van et deelarchief Goubau, 2 delen (VUB, 2002).
 
- Deelarchief Bouwens: het geslacht Bouwens is eveneens actief in het Antwerpse handelsmilieu. De familie Bouwens is verwant met de familie Goubau via een huwelijk.
C. Goossens, Het familiearchief de Bergeyck. Inventaris van de bescheiden van het deelarchief Bouwens, 2 delen (Beveren, 2005).

- Deelarchief de Brouchoven de Bergeyck: de graven de Brouchoven de Bergeyck situeren zich in de nationale en internationale ambtenarij, de politiek en de diplomatie. Door het huwelijk van Maria Elisabeth Dormer (de laatste telg van het geslacht Goubau) met Petrus Philippus de Brouchoven de Bergeyck komt Cortewalle in handen van de graven de Bergeyck.
C. Goossens, Het familiearchief de Bergeyck. Inventaris van de bescheiden van het deelarchief de Brouchoven de Bergeyck, 2 delen (Beveren, in voorbereiding).

- Deelarchief Helman: dit Antwerps handelsgeslacht is door huwelijk verwant met de familie de Brouchoven de Bergeyck.
V. Bonkoffsky, Het familiearchief de Bergeyck. Inventaris van de bescheiden uit het deelarchief Helman, 2 delen (Beveren, 2005).

- Deelarchief de Visscher de Celles: deze Brabantse familie speelt een rol in het milieu van de (inter)nationale ambtenarij en de politiek. Het geslacht de Visscher de Celles is verwant met de familie de Brouchoven de Bergeyck via huwelijk.
S. Audenaert, Het familiearchief de Bergeyck. Inventaris van de bescheiden uit het deelarchief de Visscher de Celles, 2 delen (Beveren, 2006).

- Archiefbestanddeel Sint-Paulusseminarie: Dit archiefbestanddeel bevat bescheiden van de vijf deelarchieven en raakte vermoedelijk in de jaren 1950 afgezonderd van het Archief de Bergeyck.
S. Audenaert, Het familiearchief de Bergeyck. Inventaris van de bescheiden van het archiefbestanddeel uit het Sint-Paulusseminarie, 2 delen (VUB, 2005).

De inventarissen zijn te koop voor 15 euro per inventaris.

Contact

Archief de Bergeyck - Kasteel Cortewalle - Cultuurcentrum Ter Vesten
Zwarte Dreef 1 (bezoek) - Gravenplein 2 (postadres)
9120 Beveren
03 775 70 40 
carine.goossens@beveren.be
www.beveren.be/tervesten

Raadpleging enkel na afspraak